Monday - Friday 08:00 - 16:00

Saturday and Sunday - CLOSED

+389 2 2720411 | 2 2775311

info@transmet.com.mk/mk

Vasil Gorgov br.16

TC Zebra 3rd floor, Macedonia

Top
 

Изградба

ТРАНСМЕТ постојано се стреми да го прошири портфолиото на услуги и производи за да ги задоволи барањата на клиентите, во согласност со светските стандарди.

Нискоградба

Опсегот на услуги  кои ТРАНСМЕТ ги нуди во оваа област се однесуваат на изградба и реконструкција на сите видови на патишта, регионални и локални, автопати, булевари, пристапни улици, јавни површини и сл. Покрај изградбата на инфраструктурни проекти, компанијата е присутна и во рударскиот сектор преку вршење на површински коп на минерални суровини со дисконтиунирана технологија.

Високоградба

ТРАНСМЕТ успешно е докажан и во полето на високоградба. Еден од поголемите проекти во високоградбата е изградба на бизнис центар – Емпорио. Успехот и квалитетот се подеднакво докажани и во реконструкција на постоечки објекти.

Хидроградба

Изградба на брани, реконструкција и одржување на инфраструктурни системи, водоснабдителни мрежи, канализација, изградба на канализација за одводнување на атмосферските води, се дел од услугите кои успешно ги извршуваме и нудиме во делот на хидроградба.