Monday - Friday 08:00 - 16:00

Saturday and Sunday - CLOSED

+389 2 2720411 | 2 2775311

info@transmet.com.mk/mk

Vasil Gorgov br.16

TC Zebra 3rd floor, Macedonia

Top
 

Општествена одговорност

Нашиот успех се заснова на заедничките напори на сите вработени, развивање на нови технологии и постојано изнаоѓање креативни и иновативни решенија во градежната индустрија.

Повеќе од дваесет години градежната компанија ТРАНСМЕТ постојано влијае на изградбата на подобра средина. Нашето мото е: “Го обновиме минатото … Ја градиме иднината …”. Ова носи голема одговорност. ТРАНСМЕТ е компанија која ги имплементира своите концептуални проекти во акции и дела, целосно фокусирани на квалитетна репутација на своите главни проекти.

Нашиот успех се заснова на заедничките напори на сите вработени, развивање на нови технологии и постојано изнаоѓање креативни и иновативни решенија во градежната индустрија.

Како признание за успешната работа ТРАНСМЕТ е именуван како СУПЕРБРEНД во Македонија за 2013/2014 година, како и добитник на Меѓународна награда за градење во 2015 година.

Во спроведувањето на стратешките цели и вредности, нашите активности се фокусирани на: услуги на клиентите, вработени, заедница и заштита на животната средина.

Клиенти и услуги

Ние веруваме дека репутацијата на компанијата не зависи исклучиво од квалитетот, цената или уникатноста на производите и услугите, туку и од ставот на компанијата кон потрошувачите, добавувачите, инвеститорите, вработените и кон животната средина и пошироката заедница во која компанијата работи . Ние тежнееме да ги претвориме желбите и потребите на клиентите во нивното целосно задоволство во однос на квалитетот на производот.

Ние тежнееме да ги претвориме желбите и потребите на клиентите во нивното целосно задоволство во поглед на квалитетот на производите. Развивање на партнерства со добавувачи и други засегнати страни и нивно вклучување и давање.

Развивањето партнерства со добавувачите и другите засегнати страни, нивното учество и давање придонес во ефективноста и ефикасноста на интегрираниот систем на управување, ќе придонесе за подобрување на целокупното работење.

За подобрување на целокупното работење неопходно е да се развие партнерство со добавувачите и другите засегнати страни, нивно вклучување, како и давање придонес во ефективноста и ефикасноста на интегрираниот систем на управување.

ТРАНСМЕТ има за цел да развие долгорочно партнерство засновано на меѓусебно почитување и доверба.

Вработени

ТРАНСМЕТ бара квалитет во сите области на работење и е посветен на континуирано подобрување и напредок. Еден начин да се постигне оваа цел е преку долгорочно образование и обука на вработените кои се составен и суштински дел од нашата иднина.

Експертските тимови се изградени на добри човечки односи, транспарентна работна средина, позитивен став, споделена желба за успех.

Нашата филозофија е, вработениот како најважен ресурс, да се чувствувате сигурни и да имате корист од работењето во стабилна и успешна компанија, почитувајќи ја индивидуалноста на секој поединец и активно да ја поттикнувате тимската работа.

Како компанија не ги дискриминиравме вработените без разлика на нивниот пол, возраст, раса, религија, инвалидност, национална или политичка припадност.

Грижа за животната средина

Процесот на производство, заедно со континуирана грижа за животната средина и здравјето и безбедноста при работа, се примарни за сите вработени во ТРАНСМЕТ во извршувањето на секојдневните обврски.

Како признание за квалитетот на услугите кои ги нудиме, како и заложбата за заштита на животната средина, ТРАНСМЕТ доби сертификати за успешна имплементација на меѓународните стандарди ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 и OHSAS 18001: 2007.

Во нашите работни активности се придржуваме кон сите регулативи во врска со заштитата на животната средина и здравјето и безбедноста при работа. Дополнително, ги преземаме сите неопходни чекори за да осигураме дека нашите работни активности нема да доведат до контаминација на животната средина, како и да го загрозиме здравјето и безбедноста на нашите вработени, клиенти и посетители;

Зачувувањето на природните ресурси и енергијата и нивната рационална и ефикасна употреба е една од нашите најважни трајни цели;
Намалувањето на загадувањето со замена на опасни супстанции со помалку опасни супстанции е уште една од нашите цели;
Контролата на количината на отпад и класификацијата во согласност со можноста за понатамошна обработка е наша постојана обврска;

Советот за зелена градба на Македонија

Советот за зелена градба на Македонија е формиран во 2014 година, по иницијатива на компанијата ТРАНСМЕТ, со клучна улога за подигање на јавната свест за намалување на загадувањето на животната средина предизвикано од градежниот сектор. Преку соработка со приватниот сектор, јавните институции и граѓанскиот сектор, ние дејствуваме да ја подигнеме свеста на национално ниво преку промоција на најдобрата практика и технологија на зелена градба, развој и спроведување на образовни програми преку кои знаењата и информациите за одржливо градежништво Ќе бидат достапни за секого.