Top

Бизнис Центар Емпорио

Тековни
  • Изградба на Бизнис Центар Емпорио во површина од 15.000 м2, 2 подземни нивоа за паркирање лоцирани во општина Ѓорче Петров
by transmet

Услуги

Изградба

Клиент

ЈПП со општина Ѓорче Петров

Година

Тековни