Top

Изградба на автопатот Кичево – Охрид

Тековни
  • Изградба на автопат Кичево – Охрид, делница Подвис – Пресека со вкупна должина од 12 километри, 10 мостови и вијадукти.
by transmet
Проект

Изградба на автопатот Кичево - Охрид,, делница Подвис - Пресека

Опис

Изградба на патишта

Работодавач

Јавно претпријатие за државни патишта на Република Македонија

Главен изведувач

Синохидро корпорација Пекинг-подружница Скопје

Година

Тековни