Top

Blog

Рудникот “Саса” започна со изградба на нов хидро-рудник

Генералниот директор на рудникот “Саса” Александар Раков вели дека новиот хидро-рудник, чија изградба треба да биде завршена до 2018 година, значи нов живот за рудникот.

Рудникот за олово и цинк “Саса” -Македонска Каменица ги започна градежните работи за изградба на нов хидро-рудник, инвестиција вредна над шест милиони евра. Максим Проборов, директор за развој и инвестиции во рудникот “Саса”, вели дека новиот хидро-рудник број четири е продолжение на стариот и сè уште е активен.

– Изградбата на хидро-рудникот се состои од три дела. Првиот дел е изградбата на пренасочен тунел или напукнување на пренасочен тунел кој е во карпа. Дренажата на реката Петрова, која сега е на десната страна, така што овие води немаат контакт со новата депонија и ќе одат директно во реката Каменица. Третиот дел е иницијалната брана, на која потоа ќе се складира згура и на која ќе се формира нова депонија, рече Прохоров.

Тој истакна дека оваа инвестиција е од голема важност, а поддршката од владата многу им значи, бидејќи минатата година добија концесија за проширување на експлоатацијата на рудникот, за што вложија дополнителни 20 милиони евра за рудникот За да преживеат во наредните години, до 2029 година.

– Исто така, се создадени услови за понатамошни подземни и површински геолошки истражувања, кои ќе ни покажат кои се идните изгледи за рудникот. За да има каде да го зачуваме згусот, по технолошкиот процес на производство на концентрат, тоа е главната причина зошто ја започнавме изградбата на овој нов хидроенер, рече Прохоров.

Генералниот директор на рудникот “Саса”, Александар Раков, вели дека новиот хидро-рудник, чија изградба треба да биде завршена до 2018 година, значи нов живот за рудникот.

– Минатата година започнавме нови хоризонти за ископување на рудникот, а оваа година е изградбата на нова депонија. Така имаме услови за развој на програма за рудникот до 2029 година, рече Прохоров. Им се заблагодаруваме на државните власти и на локалната власт за поддршката што ја имаме за сите наши планови за развој и се надевам дека со таква поддршка рудникот ќе продолжи да се развива, вели Раков.

Градоначалникот на Македонска Каменица, Дарко Митревски, истакна дека како рударски град е важно овој сектор да процвета, а како локална самоуправа, покрај инвестициите во рударството, исто така, се значајни и заштитата на животната средина и здравјето на луѓето.

– Заедно со Министерството за локална самоуправа активно работиме на обезбедување на исполнување на сите еколошки стандарди во изградбата на овие капитални објекти, преку создавање на иднината и работењето на рудникот “Саса” и секако општина Македонска Каменица, рече Митревски .

Главен изведувач за изградба на нов хидро-рудник во “Саса” е градежната компанија “Трансмет”.

Share